Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

1. Må man have husdyr i ejendommen?

Det er fremgår af Husordenen, at med undtagelse af skødehunde, der ikke er til gene for naboer, er husdyr ikke tilladte i ejendommen. Reglerne i Husordenen kan omstødes på den konstituerende generalforsamling i ejerforeningen, hvis der er flertal for det. Se Husordenen her

2. Hvorfor er der valgt radiatorer og ikke gulvvarme i ejendommen?

De store vinduespartier i lejlighederne gør gulvvarme upraktisk da varmen reguleres med stor forsinkelse i forhold til temperaturudsving henover dag og nat. Ingeniørens anbefaling under projekteringen var derfor, at installere radiatorer i stedet og udelukkende forsyne bad og toiletrum med gulvvarme. Hermed opnås, at varmen reguleres hurtigt og samtidig opnås en besparelsen på varmeudgiften da forsyningen er mere jævn.  

3. Hvorfor er der ikke flere skabe i soveværelset?

Der er individuelle ønsker med hensyn til skabsplads og nogen har brug for mere end andre. Derfor er der indgået aftale med HTH Silkeborg om muligt tilkøb af samme skabstype til en favorabel pris til de der måtte ønske det.  

4. Er der elevator i ejendommen?

Ja, der er elevator i ejendommen, som forsyner alle niveauer fra kælder til 7. etage. Elevator-/trappetårnet er aflåst og forsynet med personlig kode for at sikre, at uvedkommendes ikke for adgang til altangangene.

5. Har uvedkommende adgang til området?

Nej, af hensyn til beboernes tryghed er den naturlige passage fra Borgergade afskærmet med en aflåst dør. Beboerne har adgang med personlig kode. Døren er forsynet med dørtelefon og kamera, der betjenes fra de enkelte lejligheder.  

6. Er der muligt at skræddersy lejlighederne efter ønske?

Der bliver inden for en given dato mulighed for at special tilpasse lejlighederne i form af valg af gulv (ask eller eg), gibsloft i stedet for betonloft, samt tilretninger af køkkeninventar. Deadline for disse tilvalg følger senere.

7. Hører fast parkeringsplads med til lejligheden?

Ja, der hører en parkeringsplads med til hver lejlighed. Derudover er der begrænset mulighed for særskilt tilkøb af vognly (i alt 10 stk.) efter først-til-mølle princippet.

8. Bliver der en ejerforening?

I takt med at lejlighederne sælges opstår "ejerforeningen Borgparken" hvortil en bestyrelse vælges, hvilket sikre ejendommens selvbestemmelse i forhold til fremtidige beslutninger. Se udkast til vedtægter her

9. Er der støj-gener fra trafikken på Borgergade?

Der er taget højde for evt. trafikstøj fra Borgergade i form af støjreducerende ruder, som samtidig er mere energibesparende. Derudover har Silkeborg Kommune lagt en vej- og trafikplan for området, der vil mindske trafikbelastningen markant. Det vil således tilstræbes i et fremtidigt perspektiv, at lede trafikanter fra den sydlige del af Borgergade direkte videre ad Kejlstrupvej. Læs mere omkring trafikplanerne her

10. Hvilke lejere kommer skal man forvente i stuens erhvervslejemål?

Erhvervslejemålene i stuen kommer til at huse liberalt erhverv som eksempelvis bank, mægler eller lignende servicefag. Pizzaria, fiskehandel eller andet der kunne forårsage støj-, affalds- eller lugtgener kommer ikke på tale.

11. Er der tilhørende depotrum?

I kældren er der indrettet et depotrum til hver lejlighed, i størrelse på min. 6 m2. Opdeling udføres med stålgitter. Der er mulighed for periodevis leje af ekstra depotrum. Der er adgang til kælder via trappetårn.